OM OSS

Scene Helgeland ble opprettet 15. Januar 2010 og består av profesjonelle scenekunstnere fra Helgeland som samlet dekker et bredt fagområde innen dans, teater og opera.

Visjon

Nettverket skal være et profesjonelt produksjonsmiljø for frilansere i regionen. Samarbeidet skal fremme faglig samhandling og profesjonalisering av scenekunstfeltet og bidra til å gjøre det attraktivt for flere kunstnere å bosette seg i regionen.

Profil

Nettverket skal være et teaterfaglig knutepunkt for regionen, og forestillingene våre skal etterstrebe å treffe Helgeland med relevante prosjekter og produksjoner. Eksempler på aktuelle arbeidsformer er stedsspesifikk scenekunst og community baserte teaterformer. Vi kan også tilby ulike kurs og workshops innen ulike teknikker og metoder.